Vážení zákazníci, užívatelia systému SVP a H.A.C.C.P.

Vďaka výsledkom práce jedného z popredných českých výrobcov prípravkov gastronomickej hygieny M.A.G., Vám môžeme poskytnú sanitačné plány pre Vašu gastronomickú prevádzku. Základný zborník sanitácií, ktorý využívame, nadväzuje na publikáciu „Správna výrobná prax a kontrolné systémy v stravovacích službách. Varíte podža zákona?“, ktorú vydala firma HASAP Gastro Consulting, s.r.o.

Jednotlivé sanitačné plány sú výsledkom spolupráce medzi výrobcom a Vami -zákazníkmi. Metodika používania umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov je spracovaná maximálne prehžadne v súlade s platnou legislatívou a samozrejme s najnovšími poznatkami vedy a výskumu v danom odbore.

V prvej časti zborníka je prehžad produktov, ktoré sa dalej vyskytujú v jednotlivých sanitačných plánoch, klasifikácie nebezpečnosti a podmienky skladovania jednotlivých výrobkov a mikrobiálne účinnosti jednotlivých dezinfekčných prípravkov.

V druhej hlavnej obsahovej časti zborníka sú abecedne zoradené sanitačné plány pre jednotlivé stroje, zariadenia, plochy, pomôcky a predmety používané vo Vašich prevádzkach. Táto čast svojím názvoslovím plne nadväzuje na vzorové sanitacné plány v publikácii „Správna výrobná prax v stravovacích prevádzkach“.
Po špecifikácii jednotlivých pracovísk, plôch, strojov, zariadení a používaných predmetov v prevádzke vyberú sa k nim príslušné sanitačné plány.

Len dodržiavanie uvedených koncentrácií a expozičných umožní dosiahnu zodpovedajúce výsledky.
Sme pripravení Vám v zavádzaní sanitačných postupov napomáha.

Ukážka sanitacných plánov: bezva1, bezva2, ukážka1, ukážka2, ukážka3