Na základe Vašich požiadaviek Vám radi individuálne vypracujeme cenovú ponuku s technickými parametrami a prospektami umývačiek pre Vašu prevádzku. Pokiaľ sa rozhodnete kúpiť zariadenia od nás, prerokujeme s Vami podmienky dodávky, inštalácie a zariadenia Vám dodáme.