Možnosť objednávok cez e-mail, mobil, telefón, fax.
Formulár objednávky pre fax si môžete stiahnuť tu.
Rozvoz tovaru 2 x týždenne v utorok a štvrtok.

Pri gastrozariadeniach po telefonickom alebo internetovom kontakte dohodneme stretnutie a prídeme osobne prerokovať, zamerať a dohodnúť podmienky dodávky.